Jeśli szukasz formularza do przeprowadzenia rekrutacji przez Internet to jesteś na właściwej stronie.

Zajmujemy się tworzeniem internetowych formularzy rekrutacyjnych. Nasz formularz można podłączyć do istniejącej strony internetowej Twojej firmy lub wywoływać z domeny eRekrutacja.pl.

Podczas samodzielnie przeprowadzanej rekrutacji podajesz adres strony internetowej, gdzie kandydaci wypełnią formularz. Po wypełnieniu jest on natychmiast dostępny dla Ciebie.

Przeszukiwanie formularzy odbywa się przez wybór kategorii (np. oczekiwania finansowe, możliwy termin rozpoczęcia pracy itp.). Ułatwia to wstępną selekcję kandydatów, zapewniając oszczędność czasu.

Czas biegnie - uruchom aplikację już teraz

Zobacz jak to działa! Aplikacja składa się z 2 modułów. Pierwszy jest dla kandydatów i zawiera formularz do wypełnienia. Drugi służy do przeglądania danych.

...Więcej

Kontakt

E-mail: biuro@eRekrutacja.pl
Gadu-Gadu: 7780218 Gadu-Gadu
Fotoślub.net - fotografia ślubna we Wrocławiu i okolicy

Internetowe formularze rekrutacyjne pomogą:

  • uzyskać jednolitą formę danych kandydatów
  • otrzymać określone rodzaje informacji o kandydatach
  • ograniczyć ilość otrzymywanej poczty (elektronicznej lub tradycyjnej), dotychczas używanej do procesu rekrutacji
  • oszczędzić czas na wybór najlepszych aplikacji (dane porównywalne, możliwość sortowania danych po atrybutach)
  • zyskać miano nowoczesnej firmy w oczach kandydatów

Użytkowanie formularzy można podzielić na etapy:

Stworzenie formularza dla kandydatów

Budowa formularza polega na wyborze informacji, jakie kandydaci będą podawać podczas rekrutacji. Nie będą oni przesyłać standardowego CV i listu motywacyjnego. Będą natomiast umieszczać określone informacje w odpowiednie pola formularza na stronie internetowej.
Przygotowaliśmy wzorcowy formularz, który może być dostosowany do Twoich wymagań (rezygnacja z części pól, dodanie innych, określenie czy dane pole jest opcjonalne czy też nie itp.).
Tworzenie formularza jest bardzo ważną częścią, decydującą o całym późniejszym sukcesie przedsięwzięcia. Jeśli jakieś ważne pytania zostaną pominięte przy jego tworzeniu, to późniejszy wybór kandydatów będzie utrudniony. Podobnie zadanie zbyt wielu pytań kandydatom sprawi, że będziesz miał dużo informacji do przeanalizowania. Zatem dobrze należy się zastanowić, co jest ważne z Twojego punktu widzenia.
Formularz może zawierać także elementy dodatkowe np. zdjęcie kandydata.

Wybranie sposobu przeglądania wypełnionych aplikacji

Tradycyjne przeglądanie aplikacji jest dość czasochłonne i nużące. Nie pozwala szybko odnaleźć najistotniejszych informacji. Nasze rozwiązanie umożliwia wybranie pewnych atrybutów, a następnie uszeregowaniu wg nich aplikacji. Takimi atrybutami mogą być np. oczekiwania finansowe, możliwy termin rozpoczęcia pracy, wykształcenie itp. Aplikacje kandydatów zostaną posortowane wg tych atrybutów. Np. będzie stworzona strona zawierająca oczekiwania finansowe kandydatów. Bardzo łatwo będzie wybrać kandydatów z określonego przedziału i odrzucić pozostałych, bez konieczności czytania wszystkich aplikacji.

Wybranie adresu internetowego, pod jakim będzie dostępny formularz

Możliwe są 2 rozwiązania. W pierwszym przypadku kandydaci uruchamiają formularz z Twojej strony internetowej. W drugim przypadku kandydaci wypełniają formularz posiadający adres w poddomenie eRekrutacja.pl. Wtedy adres strony, ma następującą budowę: www.ciąg_znaków.eRekrutacja.pl, gdzie ciąg_znaków jest wybranym przez Ciebie napisem. Najczęściej nasi Klienci podają nazwę własnej firmy. Np. firma o nazwie IMP może mięć następujący adres www.IMP.eRekrutacja.pl. Istnieją pewne ograniczenia techniczne dotyczące wybranej nazwy. Nie może to być ciąg użyty przez inną trwającą rekrutację. Spełnione muszą być reguły związane z nadawaniem adresów stronom internetowym.

Stworzenie strony startowej

Strona startowa wyświetlana jest kandydatom tuż przed wypełnieniem formularza. Zazwyczaj zawiera ona informację o stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja (opis stanowiska, jakie kryteria należy spełniać, oczekiwania pracodawcy itp.). Strona startowa może zawierać również informację o pracodawcy (nazwa, logo). Jeśli równocześnie będziesz przeprowadzać kilka rekrutacji to opisane będzie każde stanowisko z możliwością wypełnienia odpowiedniego dla niego formularza.

Wypełnianie formularzy przez kandydatów

W odróżnieniu od klasycznej rekrutacji kandydaci nie wysyłają CV i listu motywacyjnego pocztą, lecz wypełniają stworzony formularz na stronie internetowej. Dołączają zdjęcie - o ile będą takie wymagania. Dane są weryfikowane (np. czy wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione).

Przeglądanie aplikacji kandydatów

W czasie trwania rekrutacji, informacje o kandydatach są dla Ciebie bezpośrednio dostępne, po zalogowaniu do odpowiedniej strony internetowej. Przeglądanie danych odbywa się po zadanych, posortowanych atrybutach. Wygodnie możesz wybrać interesujące oferty.
Jeśli nie masz dostępu do internetu możliwe jest przesłanie wszystkich danych po zakończeniu rekrutacji (wydrukowanie aplikacji i przesłanie ich tradycyjną pocztą lub adres e-mail).

Podsumowując, Twoja rola będzie polegać na:

  • uczestniczeniu w procesie tworzenia formularza dla kandydatów (możliwe jest wybranie gotowego formularza)
  • zainicjowaniu rekrutacji (np. ogłoszenie w prasie) z podaniem odpowiedniego adresu strony internetowej zawierającej formularz
  • wyborze kandydatów na podstawie zgromadzonych aplikacji